ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา …

แจกอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด มอบอุปก …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ …

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย …

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้รับการนิเทศ การเตรียมความพร้อมก …