เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอกันทรารมย์เตรียมค …

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุ …

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ คุณพ่อวิเชียร ตามศรี

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทองผู้อำ …

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

ในนามผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโน …

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านโพนยาง นำโดยท่าน ผู้อ …

มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ประสบปัญหาอุทกภัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565  นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม …