ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านร่องสะอาดสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถ …

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา …

นำนักเรียนฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวอิษยา พรมสามสี ผู้อำนวย …