โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนและชุมชนร่วมกันทำบุญถวายเพลพระในวันมาฆบูชา ที่วัดบ้านกระหวัน หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์

โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ ประชาชนจิตอาสา คณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครู นักเรียน สมาชิกสภา อบต.พรหมสวัสดิ์ ประชาชน กลุ่มองค์กร/ชมรม อสม.และผู้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วม “กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมี นายฉลองชัย สมศรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการบวชป่า กิจกรรมทำแนวกั้นไฟป่า กิจกรรมชิงเก็บก่อนเผา และกิจกรรมสำรวจขยะ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย
กิจกรรมทำแนกั้นป่า
กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมบวชป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ในวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และ นักเรียน ได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางเฉลิมศรี วรรณทอง โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่ม CEO พยุห์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญกลุ่มอำเภอ พยุห์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง