กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร แชมป์ ๒๐๐ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวนออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้ …

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองแก้ว หนองแวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผ …