การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกะเอิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอินจัดการประ …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

และมอบเงินค่าเครื่องแบบค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 …

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย