มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.)

 วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2567 นางสาววิลัยพร  พิทักษา ผู้อ …

รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบภายใน และติดตามการติว O-NET ระดับชั้นป.6

       วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านแก้ง …

พิธีเปิดงานหอมแดง กระเทียมดี อำเภอยางชุมน้อย ประจำปี 2567

       วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านแก้งนำ …

กิจกรรม วันครู ประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด  ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านแก้งนำโดยผู้อำน …

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

       วันเสาร์ที่ 13 มกร …

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดย …

กิจกรรม ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านแก้ง

       วันอาทิตย์ที่ &nbs …

กิจกรรม เปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม