การอบรมแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กผ่านกระบวนการหลักสูตรการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ

ประชุมออนไลน์ การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดย นาย …

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 -12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองครก สังก …

การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเก …

ประชาสัมพันธ์ คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ ได้รับวัคชีน 2 เข็ม เเละได้ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/64

และได้ประชุมคณะกรรมการศึกษา การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 …

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ 100%

มอบทุน กสศ.ให้กับนักเรียนกลุ่มใหม่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ …