ประกาศโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติครูขั้นวิกฤตและกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง

การสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 เม …

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้า …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง