ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต(เหมาบริการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏบัติหน้าที่ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต(เหมาบริการ)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนสังกัด สพป.ศก.1

ประกาศโรงเรียนบ้านสะมัดเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองคำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองคำ