โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

ออกตรวจสุขภาพและให้บริการทาฟลูออไรด์วานิช แก่นักเรียนโร …

กิจกรรม “แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่ม CEO ยางชุมน้อย ”

การแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง

บริษัทแมสมาร์เกตติ้ง จำกัด แจกยาสีฟันเทพไทย

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

บริษัทขนม #ฟริทซีพลัส ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้

เรื่อง Save smart social รวมถึงแจกขนมฟริทซีพลัส ให้กับน …

การมอบเงินสินไหมทดแทน

ให้กับนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ จากบริษัทสยามสไมล์

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มโรงเรียน CEO เมืองหลวงพ่อโต

ในวันที่ 23, 24 27 และ 30 สิงหาคม 2566

ประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของ กต.ตร. สภ.โพนเขวา

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สภ.โพนเขวา

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ นำโดย พ.ต.ท.ชัยว …