การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าที่ร้ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต(เหมาบริการ)