มอบเงินทุน กสศ.(รอยต่อ)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาวปภัสสร  ทองสุข ผู้อำนวยการโ …

สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ได้ดำเนินการสอ …

อุ่นใจไซเบอร์

โรงเรียนบ้านหนองไฮ CEO ฟากมูลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษเขต …