ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เชิญชวนร่วมระดมทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดชื้อเครื่องเล่นสนาม

วันที่ 25 พฤศจิิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดย …

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก อายุ ๕-๑๒ ปี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน นำโด …

พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการ …

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู รร.อนุบาลกันทรารมย์ ศึกษาดูงาน รร.คุณธรรม สพฐ.

รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันวชิราวุธ และ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นายฐิตรัฐ สอนศรี …

พิธีถวายราชสดุดี (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี วันวชิราว …

วันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรง …

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนคูณ)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรง …