ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เชิญชวนร่วมระดมทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดชื้อเครื่องเล่นสนาม

วันที่ 25 พฤศจิิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดย …

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก อายุ ๕-๑๒ ปี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน นำโด …

พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการ …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน“ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่” ว PA (Performance Agreement)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักด …

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู รร.อนุบาลกันทรารมย์ ศึกษาดูงาน รร.คุณธรรม สพฐ.

รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕