อบรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ครู

คะแนนเฉลี่ยรายวิชา รายบุคคล การทดสอบระดับชาติ (โอเน็ต64)

พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการครู ลาออกจากราชการ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.09 น. โรงเรียนบ้านหน …

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผลการทดสอบ O-NET 2564 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่

โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ของแสดงความยินดีกับนักเรี …

ยกย่องเชิดชูคุรุปูชนีย์ ศักดิ์ศรีกันทรารมย์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนว …

ประชาสัมพันธ์ที่พักนักกีฬา

เมื่อวันที่  16- 23  มีนาคม 2564   โรงเรียนบ้านหนองโนวิ …