โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านบกขี้ยางได้เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2