ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรี …

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

 (กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day& …

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

ช่วงปิดภาคเรียน ร.ท.สงบ จันทร์ศรี ได้นำทหารจิตอาสาพระรา …

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด