ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีฌาปนกิจศพ

วันที่ 15 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี …

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 12 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี …

สงกรานต์ 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด ได้จัดกิจ …

ผ้าป่าสามัคคี

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าท …

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีย …

ร่วมแสดงความอาลัย และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 3 เมษายน 2567 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าที …

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ …

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าท …

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด ขอขอบพระค …

ปัจฉิมนิเทศ และสานฝันบัณฑิตน้อย

วันที่ 7 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าที …