ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าท …

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าท …

พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อกอง บุญนำ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดย ว่า …

ร่วมแสดงความอาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดย ว่า …

ร่วมแสดงความอาลัย พิธีฌาปนกิจศพ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุร …

ยินดีต้อนรับครูใหม่

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุร …

ทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าที่ร้ …

ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว …

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดย ว่าที่ร …

วันลอยกระทง

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดย …