เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ เข้าร่วม 4 รายการเด็กพิการเรียนรวม คือ การเล่านิทานและร้องเพลงไทยลูกทุ่งชั้น ป.1-6 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ และโรงเรียนอนุบาลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนเเละประมวลผล ศูนย์เเข่งขันภาษาไทย ในการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ รร.อนุบาลกันทรารมย์ 12-14 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักการภารโรง

มอบป้ายรายชื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้มอบป้ายรายชื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ มีตัวแทน ๒ รายการ กิจกรรมร้องเพลง และกิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ทั้งนี้ได้ขอพรจากศาล ตายาย ของโรงเรียน ให้ได้ชัยชนะ และเดินทางปลอดภัย

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ณ อุโบสถวัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิโรจน์  พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมจัดงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ณ อุโบสถวัดบ้านจาน เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านจาน ๑๐๐ ปี วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นวัตถุมงคลให้ศรัทธาสาธุชน ศิษยานุศิษย์ และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ผู้ก่อตั้ง ครู-อาจารย์ ตลอดจนลูกศิษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และรายได้ในการเช่าบูชาวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน  ฐิตสีโล โดยศิษย์เก่าจะนำไปจัดสร้างสนามเด็กเล่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ในโอกาสนี้จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๙ น. โดยนายเฉียบชัย  คงพุท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เป็นประธานเปิดงานและมีนายสมทัด  ผิวจันทร์ เป็นพ่อพราหมณ์ดำเนินการพิธีบวงสรวง และจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๙ น. โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานจุดเทียนชัย ประกอบพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระเถราจารย์ ๕ รูป

Big Cleaning Day วันทำความสะอาดโรงเรียน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกในเรื่องความสะอาด สร้างความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกทั้ง เป็นการเตรียมพร้อมสถานที่พักสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ช่วยกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน และทำความสะอาดร่างกาย ก่อนเข้าชั้นเรียนตามปกติ

โรงเรียนบ้านพันลำ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี เทิดพระเกรียติเเละเชิดชูสดุดีพระเกรียติคุณ เเละน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ขอบคุณพี่จตุพร บุญจันทร์. พี่อ้อม ประเทืองมอเตอร์. ศิษย์เก่า มอบเสื้อกันหนาวให้น้องๆโรงเรียนบ้านพันลำ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻