มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมแปรงฟันประกอบเพลงชั้นอนุบาล1-3

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง จัดกิจกรรมแปรงฟันประกอบด้วยเพลง แก่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

วันอำลานักเรียน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัด “วันอำลานักเรียน” เนื่องด้วยนางสาวกาญจนา โพธิ์ขาว ครูอัตราจ้าง ได้สอบครูผู้ช่วยได้ และ อำลานักเรียนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

“เรียนรู้ชีวิต วิถีพอเพียงด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่”
      นายกิตติศักดิ์  มครนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตยและคณะครูได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย เข้าร่วมอบรมเทคนิคการทำเครื่องร่อน เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางอากาศจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่      24 ตุลาคมนี้ ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน จาก โรงเรียนบ้านบก  บ้านจิกกะลา              บ้านหนองบัวท่าช้าง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมี               นายประหยัด พลพวก และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่นักเรียนและคุณครูในครั้งนี้

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ

ระหว่างวันที่ 13-22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค


#โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
#กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านพันลำ ได้รับเกียรติจากท่านคุณครู ไพบูลย์ ณลี ครูเกษียณอายุราชการเเล้ว ได้มาเเต่งเเต้มสีสัน เเละให้เเหล่งเรียนรู้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง