มูลนิธิประทีปเด็กไทย  หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้รับงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  จากมูลนิธิประทีปเด็กไทย  หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

การจัดงานปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา จะดำเนินการจัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565                   ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 21                          มีนาคม  2567  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าตนเอง                   และสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ก่อนที่จะจบการศึกษา                    และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 นายวิเศษ
ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

นายบัณฑิต วงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม จะจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
ประจำปี 2567

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

และเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันมีกิจกรรมที่ได้กระทำร่วมกันในวันสงกรานต์นั้น 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านบอนวิทยาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

โรงเรียนบ้านเปือย อ.กันทรารมย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 9,000

https://me-qr.com/4EfE9bLU

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

https://drive.google.com/file/d/1hjLS6rZ2zGTxoRwkRFzxHJjvAPV6vI5F/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

โรงเรียนบ้านโนนแกดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานให้ราชการตำแหน่ง นักการภารโรง

โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอน้ำเกลี้ยง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง