โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนและชุมชนร่วมกันทำบุญถวายเพลพระในวันมาฆบูชา ที่วัดบ้านกระหวัน หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์

วันมาฆบูชา ได้นำนักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดบ้านพันลำ เนื่องในวันมาฆบูชา. ปีพุทธศักราช2564

โรงเรียนบ้านพันลำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขอขอบคุณ “คุณวีรศักดิ์-ทิพย์วดี บุญเชิญ” #ในโอกาสมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆ #นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ…ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

คณะธรรมนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้ต้อนรับคณะธรรมนิเทศ ตามโครงการโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขอขอบคุณคณะธรรมนิเทศ ได้ให้คำชี้แนะต่างๆ และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมเป็นเกียรติในการประเมิน ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจต่างๆแก่ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดบ้านดอนจันทร์ ต. น้ำคำ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

ร่วมทำบุญวันมาฆบูชา

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านคอนกาม ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยคณะครูและนักเรียนไปร่วมทำบุญและพัฒนา ณ ใหม่บ้านคอนกามฯ ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ

วันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้นำนักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดบ้านหนองไผ่ เนื่องในวันมาฆบูชา. ปีพุทธศักราช2564

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

วันที่ 25 ก.พ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยคณะครูและนักเรียนไปทำบุญและพัฒนา ณ วัดสำโรง ต. หนองแก้ว อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง ได้รับการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว คณะกรรมการประเมิน นำโดยท่านศน.ทองคำ. จันทร์โสภา ท่านศน.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ท่านศน.ประพิษศร กรมเมือง และท่านศน.อดิศักดิ์ พลศักดิ์ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้การประเมินแบบกัลยาณมิตร และให้กำลังใจพร้อมคำแนะนำในการเตรียมการประเมินระดับต่อไป

รับการนิเทศติดตามโรงเรียนศีล 5 (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนศีล 5 (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง) นำโดยท่านผอ.เสถียร ลาโพธิ์  ท่านผอ.พัฒนศักดิ์ บางใบ  และท่านผอ.สุวิชญาณ  พงษ์เกษ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนศีล 5 เป็นอย่างดียิ่ง