กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปี 2566

       วันพฤหัสบดีที่  7  ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิลัยพร พิทักษา คณะครูบุคลากร ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง เข้าสอบ        ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบวัดบ้านเขวาน้อย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิลัยพร พิทักษา คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ได้นำนักเรียนเดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดกาฬสินธิ์ คือ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  พิพิธภัณฑ์สิรินธร (อุทยานโลกไดโนเสาร์) และ หอโหวต101 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย แปลกใหม่ เท่าทันโลกมากขึ้น

วารสารประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณตาสด บุญเสนอ      ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเทา  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2566 โรงเรียนบ้านหนองเทา ขอขอบพระคุณคุณตาสด บุญเสนอ ขอให้คุณตามีความสุข         ความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ให้ได้รับรางวัลโครงการ ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได ทำทันที ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนร่วมในการกดไลค์กดแชร์ทุกๆท่าน มา ณ โอกสารนี้ค่ะ

โครงการ ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได ทำทันที

โครงการ ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได ทำทันที