งานวันคริสต์มาส กีฬาสีภายในและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่.

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖