ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) จัดกิจกรรมวันไหว้คร …

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และต่อต้านยาเสพติด2565

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ …