ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำตัวเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใหม่ ชี้แจงการบริหารงานโรงเรียน และนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนที่จะเกิดขึ้น หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้นเพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี และรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกันกับครูประจำชั้นในการพัฒนาลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนยางต่อไป

15 replies on “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน”