รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเปือย อำเ …

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านเจี่ย กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565

ขอบขอบพระคุณ คุณครูยาย

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเปือย กราบขอบพร …

อบรมธรรมะสัญจร(เชิงบูรณาการ)

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเปือย โดยการนำ …

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรับมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับสำนักเขตพื้นที่การศึกษา