โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

อบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดผลการเรียนรู้

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหน …

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยสถานศึกษาคนใหม่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนอ …

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “เติมเต็มความฝัน ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง”