การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน

         โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อำนวยการศิรินทิพ …

ขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดห้องเรียนคุณภาพ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    &n …

กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 & …

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

         เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่  24 กุมภาพันธ์  2565 …

สถิติรับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 ก.พ.2565 โรงเรียนบ้านโพนยาง โดยท่าน ผอ.คงศักดิ์ งามล้วน ผอ.โรงเรียนบ้านโพนยาง คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณท่าน ผอ.อรุณโรจน์ วันเลิศ , ท่านผอ.ธนัญญาพร สาระพลเรืองกุล , ท่านผอ.ธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์และท่าน ศน.พัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ 2565 ไว้ ณ โอกาสนี้

ผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน