วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนต่างๆ ที่ได้รับบริจาคในระหว่างปิดภาคเรียน จาก บริษัท อลัย-วิโรจน์ (เชี่ยวใช่) โซเชียลเอ็นเตอร์ไฟร์ส จำกัด ให้แก่นักเรียนทุกคน ในทุกระดับชั้นเรียนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน

15 replies on “แจกอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม”