วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ได้จัดกิจกรรมสร้างกุศล รับความเป็นสิริมงคลเริ่มต้อนรับปีใหม่ 2567 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร มีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายภัตตราหารเช้า เจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญอุทิศให้กับ อดีตผู้บริหารและคณะครูที่ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญกับ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้ง ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “อนุบาลกันทรารมย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้บริหารฯ คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายกลางกันทรารมย์ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลกันทรารมย์ ข้าราชการบำนาญอดีต ผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ โดยมีนายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และคณะครูฝ่ายบริหารฯ รายงานการจัดกิจกรรม ได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ในการนำขบวนนักเรียนเดินพาเหรดและสวนสนาม ได้รับการอนุเคราะห์ซื้อเสื้อการกุศล และบริจาคสบทบทุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ใคร่ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สมเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ดร.ชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ไ …

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตามให้กำลังใจ โรงเรียนศิล 5 ตามรอยพ่อ

อย่างพอเพียง จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายกรวัฒนา นาคา ผ …

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โดยเทศบาลตำบลกันทรารมย์

ร่วมกับวัดประชารังสฤษฏิ์ ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู บุคล …

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โดย ดร.ชัยณรงค์ อดทน

ได้นำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทำพิธีวางพวง …

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โดย ดร.ชัยณรงค์ อดทน

พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในก …

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โดย ดร.ชัยณรงค์ อดทน และคณะครู หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสายชั้น ได้ต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดย นายสถิต คลาดโรค ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย อันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย …

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

ช่วงปิดภาคเรียน ร.ท.สงบ จันทร์ศรี ได้นำทหารจิตอาสาพระรา …