พิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ “จามจุรีเกมส์’60”

วันที่ 27 ธันวาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นำโดยนายสุรชาติ  ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นางสาวณัฐรดา  การุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ “จามจุรีเกมส์’60” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สร้างความรักความสามัคคี ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดยได้รับเกียรติอย่างสูง จากท่านสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์

                     

บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย “ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยใจไทยกันทรารมย์”

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธาน บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย “ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยใจไทยกันทรารมย์” พร้อมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขต อ.กันทรารมย์ โดยการสนับสนุนของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา อำเภอกันทรารมย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                    

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์รับนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำชี้แนะ ให้กำลังใจ ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่านเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำชี้แนะ ให้กำลังใจ ครูผู้ฝึกสอนและลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง ๑๕ กิจกรรม ขอขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะ

 
   

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เพืี่อรายงานผลการจัดการศึกษา รับทราบข้อมูลผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ชี้แจงข้อปฏิบัติต่างๆ การดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประสิทธิ์ บัวแย้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

    

 

พิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

พิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ >>> เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงความยินดี ซึ่งโรงเรียนได้จัดขบวนอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติ สำหรับพิธีดังกล่าว ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ ปลัดอำเภอกันทรารมย์ และนายพงษ์ นวลศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้อัญเชิญโล่รางวัลและเกียรติบัตรพระราชทานขึ้นบนพานรองรับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นอ่านสำเนาพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้รับโล่พระราชทาน เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปีคือปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ,๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระเมตตาพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นรางวัลทรงคุณค่ายิ่งและเป็นขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป ซึ่งในพิธีฯมีพระครูกิตติวรโสภณ เจ้าอาวาสวัดประชารังสฤษฎิ์ เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ฝ่ายธรรมยุต พระครูนิวิฐปุญญกิจ เจ้าอาวาสวัดกันทรารมณ์ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ญาณวิทย์ บัวหอม อดีตรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายเรืองยศ พวงคต อดีต ผอ.โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เข้าร่วมในพิธีและแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอีกครั้งค่ะ

                       

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และท่านที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และท่านที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560

      

คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ท่านรองณัฐรดา  กานุวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยท่านรองณัฐรดา  กานุวงศ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด..ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด..เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่านรองณัฐรดา  กานุวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จำนวน ๓๕๐ คน ร่วมกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก                 ประจำปี ๒๕๖๐

 

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  นายสุรชาติ  ทอนศรี  พร้อมด้วย ท่านรองณํฐรดา  กานุวงศ์  ให้เกียรติเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมให้กำลังใจและดูแลความเรียนร้อย…ตลอดการดำเนินกิจกรรม…