ห้องเรียนสืบสานงาน ‘บุญข้าวสาก’ ประเพณีสำคัญของชาวไทยภาคอีสาน

ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ“พระธรรมวัชรวิสุทธิ์” ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำ …