กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม …

กิจกรรมภาษาไทยวันละ 2 คำ เเละกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ เเละภาษาจีน ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในทุกๆตอนเช้า

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) จัดกิจกรรมวันไหว้คร …

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และต่อต้านยาเสพติด2565

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)