โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดยผู …

วารสารประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณตาสด บุญเสนอ       …

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ให้ได้รับรางวัลโครงการ ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได ทำทันที ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนร่วมในการกดไลค์กดแชร์ทุกๆท่าน มา ณ โอกสารนี้ค่ะ

โครงการ ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได ทำทัน …