การคัดกรองเด็กพิเศษเรียนรวมด้านสมาธิสั้น

        วันที่ 29 กร …

การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิร …

โรงเรียนบ้านเจี่ยพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน

โรงเรียนบ้านเจี่ยพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื …

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินห้องเรียนคุณภาพ

รับมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

        วันที่ 21 กร …

ร่วมงานชุมชน (งานฌาปนกิจศพคุณแม่สวย ทัดแก้ว)

        วันที่ 20-21 …

มอบเสื้อให้กับนักเรียน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิริน …

โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนแด่พี่น้องชาว ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ณ จุดพักคอยในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ