มอบทุน กสศ.ให้กับนักเรียนกลุ่มใหม่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ […]

ครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ครูและบุคคลากรทางการศึ […]

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม

         มอบเกี […]

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

         วันที่ […]

มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 โดย “การสร้าง VDO” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร […]

ท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ท่านผู้อำนวยการศิรินทิพย์ […]

ยินดีต้อรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองคนใหม่

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะ […]

มอบทุน กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)