งานเกษียณมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดงานเกษียณให้แก่คุณคูนิตยา มารยาท

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนค้อ นำโดยนายคงสิทธิ์ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนค้อ

บริษัทมิตซูไทยยนต์ ศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโพนค้อ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมิตซูไทยยนต์ ศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโพนค้อ

โครงการส่งเสริมและป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี นำโดยนายคงสิทธ์ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนค้อ

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

12/10/2562 โรงเรียนบ้่นเจ้าทุ่งนำคณะครู บุคลากรร่วมทำบุญมหาสังฆทานที่ศาลาบ้านหนองกอง อ.วังหิน

กิจกรรมขวัญกำลังใจ

10/1//2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากร ที่แพท่าเขาใหญ่ บึงบูรพ์

ความภูมิใจ

8/10/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งรับมอบประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ”รางวัลชนะเลิศประกวดคลิปการรณรงค์การขัดแยกขยะ
ภูมิใจกับทุกความสำเร็จ ขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกคน