การร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 238 ปีของจังหวัดศรีสะเกษ

      ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง  เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานมีการจัดแสดงรำเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ มีนางรำสาวงามจากทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 22,238 คน โดยมีนางสาวธิวาภรณ์  ศรีจักร์ ครูผู้ช่วย ร่วมรำเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน สินค้า OTOP และร้านค้าต่าง ๆ มากมาย

การฝึกซ้อมทักษะด้านกีฬา

      ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง  ได้มอบหมายให้คณะครูทำการฝึกซ้อมกีฬานักเรียนเพื่อเตรียมการแข่งขันในกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา

การอบรมพัฒนา่ครู

          ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง  และนางสาวธิวาภรณ์  ศรีจักร์  ครู ผู้ช่วย ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา  กอล์ฟ  รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

เทพื้นอาคารปฐมวัยหลังใหม่

วันที่ 25 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้บริจาคเงินเพิ่มรอบที่ 2 จำนวน 31,450 บาท เพื่อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าเทพื้นรอบอาคารและระบบไฟฟ้าของอาคารเรียนปฐมวัยหลังใหม่ ท่านมีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์และจ่ายค่าแรงช่างจนกว่าอาคารจะเสร็จสมบูรณ์

ในวันที่ 27 พ.ย. 2563 นำโดยนายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ประชุม เตรียมความพร้อม ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพันลำ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25/11/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจบริเวณต่างๆของโรงเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางลัดดาวัลย์ กาบบัว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตรวจบริเวณต่างๆของโรงเรียนและดูแลความเรียบร้อย ผลปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในสภาพปกติ ส่วนอาคารเรียนปฐมวัยหลังใหม่ยังดำเนินการก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านเวาะ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ในวันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2563 กับบรรยากาศตอนเช้าโรงเรียนบ้านพันลำ

นางสาวพรพิมาศ แก้วเเดง ตัวเเทนครู โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ