ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญมา อ่างคำหงษ์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทองผู้อำ …

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงใน …

กิจกรรมรับมอบถุงยังชีพ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายสุเทพ ศรบ …

กิจกรรมมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

     วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ครอบครั …

ร่วมกิจกรรมบริการสุขภาพผู้ป่วยในเขตบริการกับโรงพยาบาลศรีสะเกษและร่วมให้กำลังใจนักเรียนผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการ …

ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การนิเทศภายในโรงเรียน