ขอขอบคุณคุณตาเล็ก คุณอมรรัตน์ คำนนท์ และครอบครัว

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำน …

นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ และ ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์

วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหม …

นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหมทองผู้อำน …

ร่วมเป็นประธานกรรมการและเชียร์ลูกๆ นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์

วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหม …

มอบเงินทุน “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้” จาก (กสศ.)

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทองผู้ …

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง …

รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”