มูลนิธิประทีปเด็กไทย  หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรี …

การจัดงานปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา จะดำเนินการจัดงานปัจฉิมนิเทศ ปร …

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 นายวิเศษไชยอุดม ผู้อำนวยการโ …

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2566

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566

และแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมห …

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ

เมืองพระธาตุเรืองรอง ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำน …