กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นำนักเรียนไปทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบ้านใหม่

กิจกรรม“เอาบุญเดือน 3 ไหว้พระธาตุเรืองรอง”

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม “เอาบุญเดือน 3 ไหว้พระธาตุเรืองรอง” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุเรืองรอง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ป. 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ร้านสีฟ้า ได้มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผู้ปกครอง เนื่องในวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ร้านสีฟ้า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มามอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน และของรางวัลมากมายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ทำบุญเลี้ยงพระเพล และเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ไอศครีม ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เนื่องในวันตรุษจีน

โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมคณะครูสายชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผู้ปกครองนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓ ณ สวนสัตว์อุบล และวัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ไปเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่  6-8 มกราคม  2563 ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน ทหารราบที่ 6  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และกิจกรรมปีใหม่ 2563

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมปีใหม่ 2563 ในวันที่ 10  มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กล้าคิดกล้าแสดงออก เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอนาคตของชาติต่อไปนั้น

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมคณะครู ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกับชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำคำ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้นำชุมชน, คณะครู, ผู้ปกครองนักเรียน และชมรมศิษย์เก่า มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ           จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อรถยนต์  รับ-ส่ง นักเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมวันคริสต์มาสและเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองโนวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา