โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ำ (เด็กไทย ไม่จมน้ำ) จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ำ (เด็กไทย ไม่จมน้ำ) จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมคณะครูได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (KicK off)

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำคำและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน ได้จัดโครงการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (KicK off)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองโน วิิทยา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา และคณะครูได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา และประชุมแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านแกนาคำตามโครงการพัฒนาบุคลากร 2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม และคณะครูพร้อมบุคลากร ได้ขออนุญาตไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านแกนาคำ จังหวัดอุบลราชธานี

การแข่งขันกีฬา สพป.ศก 1

นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนระหว่างโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 และ 15 ปี (ชาย-หญิง) ประเภทลู่-ลาน รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2562 ณ วัดขามทอง

การดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านในเขตบริการ