ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาร ได้ไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 กับเทศบาลตำบลน้ำคำและชุมชน

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา เพื่อป้องกันโรคและจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันรักษาตัวเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ร่วมกับ ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นป. 4-6

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป 4-6

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและการรณรงค์อุบัติเหตุ ประจำปี 2562

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำคำได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและการรณรงค์อุบัติเหตุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ำ (เด็กไทย ไม่จมน้ำ) จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ำ (เด็กไทย ไม่จมน้ำ) จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมคณะครูได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562