การประชุมผู้บริหาร

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองพระธาต …

กิจกรรม”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566    

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ระดับประถมศึกษา                                  

มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

มอบเงินทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับรายใหม่)

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

 (กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day& …