โรงเรียนบ้านผักขะร่วมทำบุญกฐินทอดถวาย ณ วัดบ้านผักขะ

โรงเรียนบ้านผักขะ นำโดยนายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านผักขะ  ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ผู้พระราชท่านกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561  ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กองลูกเสือสามัญ  กองเนตรนารีสามัญ  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนบ้านผักขะ  โรงเรียนบ้านดินดำโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า    เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผักขะ โดยได้รับเกียรติจากนายรวย  จันทร์ก้อน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านผักขะ เป็นประธานในพิธี

คณะกรรมการสถานศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์ของ รร. ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ร่วมกิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่วัดบ้านผักขะ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 นักเรียน รร.บ้านผักขะได้ร่วมกิจกรรมการทำความะอาดบริเวณวัดบ้านผักขะในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี

การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนป.1-4 รร.บ้านผักขะ

รร.บ้านผักขะได้ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนป.1-4  ปีการศึกษา 2559 ในวันที่  23-24 กุมภาพันธ์  2560