ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านผักขะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และได้รับค …

โรงเรียนบ้านผักขะ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรม Open House

โรงเรียนบ้านผักขะ นำโดย นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของชุมชน             บ้านผักขะ ประจำปี 2566

โรงเรียนบ้านผักขะ ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียนบ้านผักขะ จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านผักขะ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่่นใหญ่