Онлайн Казино Україна На Реальні Гроші Ігрові Автомати В Онлайн Казино

Откажитесь от установки программ с аналогичным название …

เข้าร่วมกิจกรรมประจำปี การแข่งขันประดิษฐ์กระทง รุ่น ประถมศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบล อ.โนนคุณ จ.ศรีสะเกษ 

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้า …

เมื่อเวลา 14.๐๐ น. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามความพร้อมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อเวลา 14.๐๐ น. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้าน …

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโน …

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโ …

กิจการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโ …

จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับบุคคลกรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำ …

ต้อนรับพระสังฆราช จากจังหวัดสกลนคร อำเภอท่าแร่

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ โรงเรียนบ้ …

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.ศก. …