กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเ …

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 13 มก …

กิจกรรมรับมอบถุงยังชีพ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายสุเทพ ศรบ …

กิจกรรมมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

     วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ครอบครั …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันพุธที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองบัว …

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก อายุ ๕-๑๒ ปี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน นำโด …

พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการ …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “เรื่องโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์”

งานกฐินสามัคคีวัดบ้านหนองบัวไชยวาน

ในวันพุธที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายอุทัย สมใจเพ็ …