กิจกรรม BIG CLEANING DAY

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อรณรงค์การทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียน วัด ชุมชน ให้ดูสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม

Big Cleaning Day

กิจกรรมอบรมต้านสารเสพติด

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนายอุทัย สมใจเพ็งและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมต้านสารเสพติด โดยได้รับเกียรติจากพ.ต.อ นิลกาฬ พรศักดิ์ ผกก.สภกันทรารมย์ เป็นวิทยากรและพร้อมคณะร.ต.ท ประมูล พื้นผา รอง สว. จร. สภ.กันทรารมย์ร.ต.ต สว่างวงศ์ อัมภรัตน์ รอง สว. จร.สภ.กันทรารมย์ ด.ต. ภัสกร พูลสุขถนกุล พลขับ สภ.กันทรารมย์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการป้องกันยาเสพติด กฎหมายเบื้องต้น และการรู้กฎจราจร เพื่อการขับขี่ยานพาหนะในท้องถนนได้ถูกตามกฏจราจร ทางโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ขอขอบพระคุณวิทยากร มา ณ โอกาสนี้

ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน

17​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นายอุทัย​ สมใจ​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​บ้านหนองบัว​ไชยวาน​ นำ คณะครูและ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ​และนักเรียน​ระดับชั้น​ ป.5, ม.1, ม.2​ จำนวน​ 40​ คน​ ศึก​ษาดูงานการจัดการขยะ​ การผลิตเศษวัสดุเหลือ​ใช้​ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ณ​ ศูนย์​การเรียนรู้​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ชุมชนชลประทาน​ อ.วารินชำราบ​ จ.อุบลราชธานี​ ในการศึกษา​ดูงานครั้งนี้​ นักเรียนให้ความสนใจ​ ก่อให้เกิดความรู้​ สามารถ​ต่อยอดทางความคิดในการผลิตเศษวัสดุ​เหลือ​ใช้​ เพื่อลดปริมาณ​ขยะภายในโรงเรียน​ ชุมชนต่อไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โดยการนำของ ผอ.อุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานได้จัดอบรมการจัดการขยะในโรงเรียน2563

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานและ ชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์ช่วยกันป้องกัน ยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในหน่วยงานและชุมชน


เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ชมรม พร้อมอุปกรณ์ เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งบริเวณวัด ศาลากลางบ้าน ถนนในชุมชน ที่สาธารณะ และบริเวณ ที่อาจเป็นแหล่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งเป็นการป้องกัน ยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในหน่วยงานและชุมชนได้ระดับหนึ่ง หลังจากที่ทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อตัวเอง ครอบครัว ประเทศชาติ โดยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานขอขอบคุณทางชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้ความอนุเคราะห์

สอบ NT ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานได้เป็นสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษา2562โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านหนองโอง โรงเรียนบ้านหนองหวาย

นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานและชุมชน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ได้ประสานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ดร.ปิยพจน์ เกียรติชูสกุล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบสิ่งของ จำนวน 400 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 600 โหล ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานและชุมชน ม.3, ม.8 และ ม.13 ทุกหลังคาเรือน มูลค่า 150,000 บาท โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานและชุมชน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง

การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

เนื่องในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มพิทักษ์รักร่วมใจ ได้จัดทำโครงการการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สนับสนุนโดย กองทุนสุขภาพตำบลโนนสัง

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณภายในโรงเรียน และบริเวณรอบหนองน้ำในโครงการพระราชดำริ   โดยมี ผอ.อุทัย สมใจเพ็ง คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน