พิธีบวงสรวงอาคารเรียนหลังใหม่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.19 น. โรงเรียนบ้านห …

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา โรงเรียนบ้านหนองครก ได้ …