รับกฐินพระราชทาน ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ