ภาพข่าว งานศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์

ร่วมเป็นประธานกรรมการและเชียร์ลูกๆ นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ กลุ่ม CEO ฝากมูลกันทรารมย์

นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย …

ร่วมบริจาคเสื้อผ้าช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัย

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นำโดยท่านผอ.พิทักษ …

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้