เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นำโดย นา …

การสอบ RT โรงเรียนบ้านหองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายนพดล จำเริญ รักษาการในตำแห …

กิจกรรมเดินทางไกล โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 27 มกราคม 2566 นำโดยนายนพดล จำเริญ รักษาการในตำแ …

ภาพข่าว งานศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

นายนพดล  จำเริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า …

ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายนพดล จำเริญ รักษาการใน …

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ภาพข่าวประชาสัมพัธ์ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

กิจกรรมลูกเสือ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ และน …