มอบทุนการศึกษา

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติชัย ฉิมนาม และนางสาววันเพ็ญ มีจั่นเพชร ได้มีทุนการศึกษามอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน ๖๕ ทุน โดยมีสารวัตรกำนันสวามินี ฉิมนาม เป็นตัวแทนมอบให้กับเด็กๆ ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต้องขอขอบคุณสำหรับทุนการศึกษา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดป้ายและส่งมอบอาคารเรียนมุฑิตารมณ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เมื่อวันที่   1  ม.ค. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่  ร.ร.บ้านหนองไผ่  ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  และส่งมอบอาคารเรียนมุฑิตารมณ์  ร.ร.บ้านหนองไผ่  โดยความร่วมมือของชาวบ้านหนองไผ่  ชมรมศิษย์เก่า  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน  ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,450,000  บาท  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของ  ร.ร.บ้านหนองไผ่  โดยมี  พระราชกิตติรังษี  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  พระอารามหลวง   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และมี  นายสมเกียรติ  ศรีขาว  นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต  1  น.ส.นารีรัตน์ เอกศิริ  ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่  อบต.กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และชาวบ้านหนองไผ่  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ทั้งนี้  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดจุดตรวจคัดกรอง  วัดอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอล์   เว้นระยะห่าง  และมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย  อย่างเคร่งครัด

กีฬาสีภายใน ” หนองไผ่เกมส์” ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้จัดกีฬาสีภายในขึ้น ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้ทำการเปิดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประธานในพิธีเปิด นายกบุญมี จันทร์ศิลา และได้รับกำลังจากผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดีมอบขนม และนำ้ดื่ม ให้กับนักกีฬา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ปิดQ.๒

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมชื่นชมผลงานลูกหลาน จากการเรียน จิตศึกษา PBL และ PLC ได้เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียน ได้เพิ่มเติมในสิ่งที่โรงเรียนต้องพัฒนา เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีความสมบูรณ์แบบทุกด้าน

ทำกระทงร่วมงานวันลอยกระทงที่วัดบ้านหนองไผ่

31 ตุลาคม 2563ภาคบ่าย-กลางคืน คณะครูและนักเรียนร่วมประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายในงานประเพณีลอยกระทงของบ้านหนองไผ่ …

ร่วมงานกฐินบ้านหนองไผ่ ปี ๒๕๖๓

31 ตลาคม 2563ภาคเช้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ร่วมงานกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดหนองไผ่ ..อิ่มบุญ อิ่มกุศล และสัมผัสได้ถึงพลังความรักความสามัคคีของคนในชุมชน..ขออานิสงค์แห่งผลบุญ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย แม่ธรณี แม่คงคา เทวดาทุกๆ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ญาติทั้งหลาย มีพ่อแม่เป็นต้น เจ้าที่ทั้งหลาย รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขออุทิศส่วนบุญให้ญาติทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เทวดาประจำตน และอนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีมาในทุกช่องทาง รวมไปถึงท่านที่ได้มาอ่านเจอข้อความถึงบรรทัดนี้ ที่ได้น้อมบุญมา ให้ได้บุญกุศลเสมือนท่านได้กระทำเอง ขอความเจริญก้าวหน้า สว่างรุ่งเรือง จงเป็นเสบียงบุญ เป็นอาภรณ์ประดับจิตตราบเข้าสู่พระนิพพานในกาลเบื้องหน้าเทอญ

ร่วมจัดนิทรรศการที่ อำเภอศิลาลาด


บ้าน วัด ราชการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจักสานตระกร้า โครงงานตะกร้าไม้ไผ่เทิดไท้องค์ราชันย์และนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 โรงเรียน 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ วัดดงก้าววราราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ลงเยี่ยมพื้นที่ Site Visit นวัตกรรมจิตศึกษา รุ่น ๒

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้มีการต้อนรับคณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูแกนนำ ลงเยี่ยมพื้นที่ Site Visit นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โดยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้เข้าร่วมในรุ่นที่ ๒ ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณคณะที่ได้ให้คำแนะนำต่างๆ แก่คณะครู และจะนำไปพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไป

อบรมการจัดทำหน่วยงานการเรียนรู้ PBL โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ. ณ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นำคณะครูและบุคลากร เข้าอบรมการจัดทำหน่วยงานการเรียนรู้ PBL. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบกลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง. วันที่ 16 – 18. กันยายน. 2563. ณ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง.

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่15กันยายน 2563. นายสุเทพ. ศรบุญทอง. พร้อมคณะกรรมการฯ ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ. จะนำไปปรับใช้ในโรงเรียนต่อไป