โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม”ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร และอาหารแห้ง และสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ในวันที่ 8 มกราคม 2562

โรงเรียนบ้านกุดโง้งฯจัดกิจกรรม วันชาติ /วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 4 ธค.2561

เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2561  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดโง้งทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๑

 

คณะครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ พานักเรียนไปวัด ทำบุญ เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ได้เข้าอบรมโครงการปกป้องยาเสพติดฯ ณ อบต.โพนข่า

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ภูวเนศวร์ บุญมาก ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน และยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ นายศักรินทร์ ศรีสุรักษ์ สู่รั้วโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)

“เปิดประตูสถานศึกษาสู่ชุมชน” (Open House)

นายสมบูรณ์ โมทะจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดประตูสถานศึกษาสู่ชุมชน” (Open House) โดยนายเพียร ภูทิพย์ ประธานสถานศึกษากล่าวเปิดงานในครั้งนี้
โรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ นำโดยการบริหารงานของนายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561