หน่วยงานตำรวจอำเภอยางชุมน้อยให้ความรู้ การขับขี่ปลอดภัย ตามกฎจราจร นักเรียนโรงเรียนบ้านบอนวิทยา

ทำบุญตักบาตร น้อมนำหลักคุณธรรมสู่การเรียนรู้

อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนและครูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้ …

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทดลองการใช้สื่อจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นักศึกษ …

ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๕

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ ผู้อำนวยกา …

จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ วันปีใหม่ ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผ …

กิจกรรมกีฬาภายใน “หนองโนเกมส์” ปีการศึกษา 2564

เมื่อระหว่างวันที่ 5- 7 มกราคม  2565  นำโดย ผอ.วิเศษ ไช …