การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๑

วันที่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงเรียนบ้านคอน …

สนามสอบ O-NET

การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ประจำปีการศึกษา …

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๖๖

เมื่อวันที่ ๓๐-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.โรงเรียนบ …

ทัศนศึกษา ป.4- ม.3

เมื่อวันที่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๓.๐๐ น.โรงเรียนบ้านคอ …

ทัศนศึกษาชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3

เมื่อวันที่่๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.โรงเรียนบ้านคอน …

ประชุมผู้ปกครอง(กองทุน กสศ.)

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านคอนกาม …

วันครูแห่งชาติ67

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนบ้านคอ …

วันเด็กแห่งชาติ67

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนบ้านคอ …

กีฬา-กรีฑา ภายใน ๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้า …

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยน …