พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

ร่วมงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้รับเกียรติเข้าร่วมชมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านโพนค้อได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้รับนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดาวดวงที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้รับประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดาวดวงที่ 2

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเยอ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลปู่ตา ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเยอ ประจำปี2563

งานเกษียณมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดงานเกษียณให้แก่คุณคูนิตยา มารยาท