กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566