ถวายกระทงและร่วมให้กำลังใจคณะจัดทำกระทง ปี2563

เมื่อวันที่ 30 ต ค 63 โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้พาคณะครู บุคลากร นำกระทง จำนวน 100 ใบ ซึ่งได้จากนักเรียนที่นำมามอบให้ ไปถวายวัดโพนค้อ จากนั้นได้ไปร่วมให้กำลังใจกับคณะจัดทำกระทงแต่ละหมู่บ้านและนำ้อัดลมให้หมู่บ้านละ 1 ลัง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ครับ

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้จัดโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ และขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างยิ่ง

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษบริจาคเมล็ดผักและน้ำจุลินทรีย์

ขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษที่ได้นำเมล็ดผักกับน้ำจุลินทรีย์ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านโพนค้อ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

ร่วมงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้รับเกียรติเข้าร่วมชมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านโพนค้อได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้รับนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล