งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเยอ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลปู่ตา ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเยอ ประจำปี2563

งานเกษียณมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดงานเกษียณให้แก่คุณคูนิตยา มารยาท

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนค้อ นำโดยนายคงสิทธิ์ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนค้อ

บริษัทมิตซูไทยยนต์ ศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโพนค้อ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมิตซูไทยยนต์ ศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโพนค้อ

โครงการส่งเสริมและป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี นำโดยนายคงสิทธ์ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนค้อ

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รร.บ้านโพนค้อได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เก็บตกภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันปีใหม่ 2562

เก็บตกภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันปีใหม่ 2562 ของโรงเรียนบ้านโพนค้อ

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

Big Cleaning Day

นายคงสิทธิ์ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อร่วมกับฝ่ายปกครอง ส่วนราชการและประชาชนตำบลโพนค้อ