จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖กิจกรรม : วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำน …

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖กิจกรรม : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านลิงไอ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดีของลูกเสือเนตรนารีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า นำโดยผู้อำนวยการ พีรญา พันธสีมา และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านลิงไอ เสร็จพิธีได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ใน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นำโดย นางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านลิงไอ เข้าร่วมงานบุญมหากฐิน โดย ร่วมกับคุณ ปรีนุช นันทรัตน์ ณ วัดสุวรรณาราม (วัดบ้านลิงไอ) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลิงไอรำต้อนรับกองกฐินที่หน้าวัด ร่วมถวายภัตตาหารและทอดถวายมหากฐิน ซึ่งมียอดที่ทางโรงเรียนนำไปสมทบบุญมหากฐินในครั้งนี้จำนวน ๒,๙๑๙ บาท ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับมอบเงินบริจาคจากทางฮ่องกงเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีคุณ ปรีนุช นันทรัตน์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๖กิจกรรม : งานบุญมหาสังฆทานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวพีรญา พันธสีมา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงานบุญมหาสังฆทาน ณ วัดสุวรรณาราม (วัดบ้านลิงไอ) ประจำปี ๒๕๖๖ ฟังธรรม และจัดทำโรงทานอาหารแห้ง พร้อมทั้งถวายปัจจัยเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิงไอเป็นประธานเปิดงาน “60 ปี แห่งความพากเพียร สู่วันเกษียณแห่งความภาคภูมิ” ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ นายสถิต สำเภา ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ ได้สร้างคุณงามความดีปฏิบัติงานราชการในหน้าที่สุจริต ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ จนสามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนถึงเกษียณอายุราชการ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 34/2566วันที่ 4 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา …

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 31/2566วันที่ 17 สิงหาคม 2566โรงเรียนบ้านลิงไอขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ นำโดย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2566โดยมีนางสาวภานุมาส ปัดถา เป็นครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน ตามเกณฑ์การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนบ้านลิงไอขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพทุกท่าน ที่ได้ให้การชื่นชม และแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านลิงไอ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566นำโดยนางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลิงไอ พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นของแต่ละระดับชั้น การแสดงของนักเรียน และพิธีไหว้แม่ เพื่อแสดงถึงความรักความกตัญญูระหว่างแม่และลูก

เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 นำโดย นางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านลิงไอ นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญ ถวายเทียนพรรษาถวายเพล และผ้าอาบน้ำฝน ปฏิบัติธรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาพุทธ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ รู้จักการให้ทานการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านลิงไอขอขอบพระคุณ ท่านรอง ธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และรวบรวมธารน้ำใจจากผู้ใจบุญ ให้การช่วยเหลือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ภานุวัฒน์ ถ้ำทอง ที่ป่วยเป็นโรคไข้สมองอักเสบโรงเรียนบ้านลิงไอจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอกุศลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่เบิกบาน