การแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ยางชุมน้อย

วันศุกร์ที่  22  ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ …

โครงการหมู่บ้านสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร

       วันพฤหัสบดีที่  14 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านแก้ง …

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปี 2566

       วันพฤหัสบดีที่  7  ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ้านแก้ …

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดยผู …

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว

       วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแก้ …

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้นำน …

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้นำนัก …

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้นำนัก …