พิธีเปิดงานหอมแดง กระเทียมดี อำเภอยางชุมน้อย ประจำปี 2567

       วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านแก้งนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววิลัยพร พิทักษา คณะครูบุคลากรได้เข้าร่วมเดินขบวนและพิธีเปิดงานหอมแดง กระเทียมดี อำเภอยางชุมน้อย ประจำปี 2567 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม

5 replies on “พิธีเปิดงานหอมแดง กระเทียมดี อำเภอยางชุมน้อย ประจำปี 2567”