กิจกรรม ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านแก้ง

       วันอาทิตย์ที่  31  ธันวาคม 2566  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิลัยพร พิทักษา คณะครูบุคลากร นักเรียน ผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวบ้านแก้ง ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก้ง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อพัฒนาโรงเรียน นักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

11 replies on “กิจกรรม ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านแก้ง”