รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบภายใน และติดตามการติว O-NET ระดับชั้นป.6

       วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านแก้งเข้ารับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบภายในจากท่านวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ท่านเนาวรัตน์ ไฮกัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ท่านสร้อยเพชร บัวงาม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ ท่าน ศน.ชนาภัทร แสงงามจาก สพป.ศก เขต 1 ที่มานิเทศ ติดตาม ให้ความรู้และแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง ในการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน

4 replies on “รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบภายใน และติดตามการติว O-NET ระดับชั้นป.6”