กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

       วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567  โรงเรียนบ้านแก้งนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววิลัยพร พิทักษา

คณะครูบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด

8 replies on “กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”