กิจกรรม วันครู ประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด  ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านแก้งนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววิลัยพร พิทักษา คณะครูบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอยางชุมน้อย ครั้งที่ 68 ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม และรับรางวัลในวันครูจาก นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุมน้อย รางวัล SSK1 AWARDS

7 replies on “กิจกรรม วันครู ประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด  ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์””