วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โดยเทศบาลตำบลกันทรารมย์

ร่วมกับวัดประชารังสฤษฏิ์ ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู บุคล …

วันลอยกระทง

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดย …

ร่วมงานกฐินชุมชน และสืบสานประเพณีลอยกระทง

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ …